ข้อเด่น

ข้อเด่น

การบริหารจัดการ

ขั้นตอนการดำเนินการงานตามมาตรฐาน

     บริษัทเรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแล IBM ที่ประเทศญี่ปุ่นและได้รับ ประกาศนียบัตร PMP (Project Management Professional) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกรู้จัก และได้รับยอมรับให้ผู้เชี่ยวชาญนำพาโครงการของคุณไปสู่ความสำเร็จ

ใบรับรอง

ความสามารถพิเศษ

  ● PMP
  ● ITIL Foundation
  ● Oracle Certificate Professional
  ● Oracle Database Master Gold
  ● CCNA

ธุรกิจ

ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาธุรกิจหลากหลายแขนง

      เชี่ยวชาญการจัดการกระบวนการการจัดการธุรกิจซึ่งมีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะระบบการจัดการการผลิตและธุรกิจทางด้านการเงินนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินงานให้ลูกค้า
     มีความรู้และประสานงานกับแผนกไอทีของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

เทคโนโลยี

ความสามารถด้านนวัตกรรม

● Java, .Net (C#,VB,C++) , Cobol , PL/SQL,Unix Shell , HTML/XML ,Delphi , Centura
● DB:Oracle , DB2 , SQL Server , Postgre SQL , MySQL
● OS :Windows , Unix(AIX) , Linux (RedHat)
● Intra-mart , Struts , WACs
● Visual Studio , Eclipse , PL/SQL Developer