การพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน

การบริการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขระบบให้ดียิ่งขึ้น

Application Development

     บริษัท CHS มีการดำเนินการตามมาตรฐาน System module ด้วยประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบที่หลากหลายให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยในเรื่องรับประกันคุณภาพในการพัฒนา Software

     อีกทั้งสามารถสร้าง Solution และ Application software เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการปรับปรุงแก้ไขของแต่ละบริษัทได้ ถึงแม้จะเป็นกระบวนการพัฒนาเราก็จะรักษากระบวนการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้และมีส่วนร่วมในการสร้างระบบให้มีความซับซ้อนในการทำงานที่น้อยลงและมีคุณภาพที่สูงขึ้น

            ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุน

                        Program: Java / .Net(C#, VB, C++) / HTML / XML / Delphi / PHP / PL SQL/ Unix Shell / Cobol / Centura / iOS / Android App

                        Database: Oracle / DB2 / SQL Server / Postgres SQL / My SQL

                        OS: Window / AIX / Red hat

                        Cloud: AWS

            การจัดการด้านคุณภาพ

                        ได้รับ ISO9001/CMMI4 ด้านสัญญาคุณภาพที่มั่นคง

            ขั้นตอนการพัฒนา