กรณีศึกษา : ERP

กรณีศึกษา ERP

Case Study ERP

       กรณีตัวอย่าง การติดตั้งระบบ ERP (IFS) ให้แก่บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรม Amata Nakorn

      ปี 2013 มีการก่อตั้งโรงงานขึ้นมาที่ Amata nakorn จังหวัดชลบุรีและมีการพิจารณาเพื่อติดตั้งระบบ ระบบ IFS ที่ได้มีการติดตั้งลงไปนั้นนำมาใช้งานในด้านการจัดการสินค้าคงคลัง การบำรุงรักษาอุปกรณ์ พื้นที่ในการจัดชื้อตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ และด้านบัญชี

     พื้นที่ด้านการเงิน เพื่อนำเสนอรายงานทางบัญชีทั้งหมดของบริษัท เราจะทำการเชื่อมต่อกับระบบการจัดการการผลิตของญี่ปุ่นที่มีอยู่แล้วและทำการรวบรวมข้อมูล

     พื้นที่ด้านการจัดชื้อและค่าใช้จ่าย เรามีการให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติงานโดยการกำหนดขั้นตอนการทำงาน เช่น การสั่งชื้อ การกำหนดราคา การลงทะเบียนสั่งชื้อ เป็นต้น

     การจัดการด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เรามีการใช้งานระบบจริงโดยการเชื่อมต่อกับการสั่งชื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

Case Study ERP  Implement​

สำหรับการติดตั้งระบบ ERP สิ่งสำคัญไม่ใช่การติดตั้งระบบแต่หมายถึงการดำเนินธุรกิจหลังจากติดตั้งเสร็จเพราะหากธุรกิจเริ่มต้นขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดกระบวนการทำงานล่วงหน้า

     อีกทั้งทางบริษัทของเราไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนการติดตั้งระบบเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้การสนับสนุนผ่านมุมมองของการปรับปรุงด้านการทำงาน