กรณีศึกษา : MRP

กรณีศึกษา MRP

Case Study MRP

สำหรับหน้านี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ระบบ MRP (Material Requirement Planning)

MRP3, Case Study :MRP

1. MRP คือ อะไร ?

     MRP หมายถึง “ระบบวางแผนความต้องการวัตถุดิบ”
เป็นระบบที่ช่วยในเรื่องการดำเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการจัดการคำสั่งชื้อ การควบคุมการผลิตตลอดจนการจัดการสิงค้าคงคลัง
การควบคุมการจัดส่ง การชำระเงิน การสั่งชื้อวัตถุดิบภายใต้มาตรฐาน BOM (Bill of Materials) และมาตรฐานจากแผนการผลิต

2. ประโยชน์ของการใช้ระบบ MRP (Material Requirement Planning)

จากการติดตั้งระบบ MRP คุณสามารถคาดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้ดังข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้

การลดสินค้าคงคลังที่สิ้นเปลือง

จากปกติที่มีการสั่งชื้อชิ้นส่วนหรือวัสดุเฉพาะในปริมาณที่จำเป็น สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับที่เหมาะสม (ไม่สูงหรือต่ำเกินไป)

การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพด้านการผลิต

จากการที่สามารถสั่งชื้อสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม ส่งผลให้การปรับในเรื่องของวันที่การจัดส่งก็จะมีความถูกต้องมากขึ้น ด้วยเหตุผลนี้ จะช่วยให้เราสามารถลดระยะเวลาที่ใช้ในการจัดชื้อลงได้ อีกทั้งยังช่วยให้แผนกการผลิตสามารถลดความล่าช้าของกระบวนการที่เกิดจากปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอ

การพัฒนาด้านบริการให้กับลูกค้า

จากการปรับปรุงในเรื่องของการปรับวันที่การจัดส่งรวมถึงความถูกต้องที่เพิ่มขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในวันที่กำหนดจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น