กรณีศึกษา

Case Study

Case Study : เปิดโรงงานผลิตสินค้ากับ IFS เราได้นำไอเอฟเอสไปใช้กับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยอุตสาหกรรมอมตะนคร หลังจากการก่อสร้างโรงงานแล้วลูกค้ากำลังพิจารณาการใช้ระบบในปี 2013 ผู้ใช้จากแผนกการเงินการจัดซื้อและการบำรุงรักษาใช้ IFS ในกระบวนการทางธุรกิจ ในส่วนของ Finance IFS จะรวบรวมข้อมูลจากระบบการผลิตทั่วโลกและส่งผลการดำเนินงานของบัญชี ในพื้นที่การจัดซื้อเราได้ยืนยันข้อกำหนดขั้นตอนการทำงานของตนเช่น “คำขอจัดซื้อ”, “การตัดสินใจราคา” และ “ใบสั่งซื้อ” ล่วงหน้าและนำไปใช้กับการดำเนินการของระบบ ในส่วนของการบำรุงรักษาไอเอฟเอสมีส่วนช่วยในการจัดการสินค้าคงคลังและการสั่งซื้อปริมาณคงที่ที่มีประสิทธิภาพ ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญของการใช้ไอเอฟเอสคือการดำเนินธุรกิจหรือการปรับปรุงหลังจากการใช้ระบบ เรามุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจของลูกค้าและฟังก์ชันการทำงานของ IFS เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของคุณผ่านการใช้ระบบ

ERP

การติดตั้งระบบ ERP (IFS) ให้แก่บริษัท A ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่นในเขตนิคมอุตสาหกรรม Amata Nakorn

MRP

สำหรับหน้านี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ระบบ MRP (Material Requirement Planning)

สำหรับหน้านี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ระบบ MRP (Material Requirement Planning)