บริการให้คำปรึกษา

     บริษัทเราให้การสนับสนุนด้านการกำหนดใช้กลยุทธ์ IT ของในแต่ละองค์กรที่ควรมีด้วยประสบการณ์ในวงการธุรกิจ IT มากกว่า 10 ปี ให้การสนับสนุนตั้งแต่ทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ปัจจุบันผ่านการประเมิน > จัดลำดับความสำคัญของปัญหา >  สร้างหนทางสำหรับการแก้ไขปัญหา

    การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบการวิจัยที่สมบูรณ์แบบ
•ทีมผู้บริหารด้านเทคนิคที่ยอดเยี่ยม
•รูปแบบการพัฒนานวัตกรรม
•การไหลของการพัฒนาตามมาตรฐาน
•การผลิตที่มีมาตรฐานสูง
CHENGSI เติบโตขึ้นเป็นผู้นำแค่ด้าน IT   แต่ยังสามารถวิเคราะห์ความต้องการที่แม่นยำเทคนิคการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงและฟังก์ชั่นระบบที่สมบูรณ์แบบ แต่ยังขึ้นอยู่กับความต้องการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นอุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์อสังหาริมทรัพย์ และด้านการเงิน