ปรัชญาองค์กร

ปรัชญาองค์กร

Mission

CHENGSI ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของลูกค้าด้วยการนำเสนอโซลูชั่นด้านไอทีที่ทันสมัย สนับสนุนการเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตและการทำงานของผู้คนทั่วโลก

Values

  1) เราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ
2) เราทำงานร่วมกันกับลูกค้าของเราในฐานะทีมๆ หนึ่ง เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
3) เราให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในท้องถิ่น

Vision

ในการพัฒนาธุรกิจประการแรกเราได้จัดตั้ง บริษัท ย่อยในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

เพื่อ CHEHGSI จะกลายเป็นผู้นำในด้านไอที

 

Quality control

  เพื่อให้นวัตกรรมซอฟแวร์มีคุณภาพสูง เราสัญญาว่าจะสร้างระบบการจัดการข้อมูลในอุตสาหรกรรมและสาขาต่างๆ
● การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพ
● ทีมผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม
● การออกแบบที่เป็นนวัตกรรม
● มีมาตรฐานในกระบวนการพัฒนา
● มีความเป็นมืออาชีพในการให้คำแนะนำต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ