การจัดทำระบบ ERP

การบริการติดตั้งระบบ ERP

     บริษัท CHENGSI ให้บริการติดตั้งระบบ ERP แก่ลูกค้าในแต่ละองค์กรโดยร่วมมือกับบริษัทชั้นนำและหุ้นส่วนในวงการธุรกิจ ERP เช่น SAP, IFS ซึ่งเป็นระบบหลักขององค์กรที่ใช้งานกันมากที่สุดในโลก
     โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทของเรามีจุดเด่นในด้านการแนะนำพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การจัดการการผลิต (MRP) และการเงินให้กับกลุ่มลูกค้าในหมู่อุตสาหกรรมการผลิต
สำหรับการติดตั้งระบบ ERP เราไม่ได้ติดตั้งทั้งหมดในช่วงต้นของการติดตั้งเรามีเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานหลังจากติดตั้งเสร็จตลอดจนทำให้สามารถมองเห็นผลการดำเนินงานทางธุรกิจได้ตลอดเวลา
จากนั้นทำการแยกจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงตามตัวเลขที่มองเห็นได้จากผลการดำเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรม KAIZEN อีกทั้งเพื่อเป็นการมุ่งเน้นจุดที่จะช่วยสร้างผลกำไรให้ดียิ่งขึ้นโดยการกำหนดกลยุทธ์และลงมือปฏิบัติซึ่งการดำเนินงานในขั้นตอนดังกล่าวคือการประยุกต์ใช้งานระบบอย่างแท้จริง
นอกเหนือจากการดูแลระบบธุรกิจที่ทางบริษัทของเราได้มีการทำเอาไว้ทั้งกระดาษและ Excelเพื่อซัพพอร์ต บริษัทของเรายังสามารถช่วยพัฒนาผลการดำเนินงานให้กับธุรกิจของลูกค้าได้