News

News & Events – IFS จัดบูธร่วมกับ ​​TECHTALKTHAI

IFS booth

บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ ไทย จำกัด ร่วมออกบูธในงาน TECHTALKTHAI: THAI AI & CLOUD DAYS 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2018 ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี TECHTALKTHAI: THAI AI & CLOUD DAYS 2018 อัปเดตแนวโน้มและเทคโนโลยีทางด้าน AI และ Cloud Computing ล่าสุด โดยสัมมนาครั้งนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 วัน

ในวันแรกจะเป็นเนื้อหาด้าน Cloud และ AI สำหรับการนำไปใช้งานในธุรกิจทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับเหล่าผู้บริหาร, ผู้จัดการ, Business Analyst, Team Leader, นักการตลาด และธุรกิจ Startup ที่ต้องการอัปเดตแนวคิดการประยุกต์นำเทคโนโลยีไปใช้เสริมธุรกิจของตน

ส่วนวันที่สองจะเป็นเนื้อหาด้าน Technical ทั้งหมด เหมาะสำหรับ IT Manager และคนทำงานด้าน IT ที่ต้องการมาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบรับต่อเทรนด์ทางด้าน AI และ Cloud ในองค์กรโดยเฉพาะ