การบริการดำเนินงานและบำรุงรักษา

Operation Maintenance

            สิ่งสำคัญที่สุดของระบบคือช่วงหลังจากการติดตั้งระบบเสร็จสิ้น การใช้ระบบที่สร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถส่งออกผลลัพธ์ทางธุรกิจได้่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นติดตั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทของเรายังคอยให้การสนับสนุนลูกค้าตามกระบวนการที่มีมาตรฐาน เช่น การบำรุงรักษา การทำงานที่มีความมั่นคงตลอดจนการสนับสนุนการใช้งานหลังจากที่ติดตั้งเสร็จ

            อีกทั้งยังไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการปรับปรุงแก้ไขระบบให้ดียิ่งขึ้นพร้อมกับแก้ไขระบบกฏหมายและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจหลังจากติดตั้งเสร็จและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเราจะดำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงตามหลักมาตรฐาน ITIL

            นอกจากนี้เรามีการสร้างการบริการขึ้นมาตามหลักมาตรฐานของ ITIL ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการทำงานของระบบในแต่ละวันอีกทั้งคอยให้การสนับสนุนลูกค้าแผนก IT และการทำงานของระบบที่มีความมั่นคง