Service

IFS

INDUSTRIAL AND FINANCIAL SYSTEMS

สำหรับบริษัทที่แสวงหาความคล่องตัวท่ามกลางการเผชิญหน้ากับสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงสินค้าของIFSเสนอโซลูชั่นที่ช่วยเหลือลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับสี่ขั้นตอนสำคัญเชิงกลยุทธ์ดังนี้「การบริหารการผลิต」,「Service Management&การจัดการสินทรัพย์」,「การบริหารงานโครงการ」,「การจัดการห่วงโซ่อุปทาน(SCM)」บริษัทของเราให้บริการด้านสินค้าIFSครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษาติดตั้งพัฒนาต่อยอดรวมถึงบริการหลังการติดตั้ง

ERP

Enterprise Resources Planning

ERPที่มีความคล่องตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ดูเพิ่มเติม

IFS Applications™ คือแพ็คเกจ ERP ที่ถูกออกแบบให้สามารถปรับระบบให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและธุรกิจในอนาตได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความคล่องตัว(ความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว)ของบริษัทได้สูงสุดด้วยความยืดหยุ่นที่สูงและความสะดวกสบายในการใช้ของสินค้าชนิดนี้จึงได้รับการประเมินที่สูงมากในระดับโลกบริษัทของเรามีความเชี่ยวชาญในการติดตั้ง ERP ในกลุ่มธุรกิจการผลิตเป็นพิเศษรวมถึงบริษัทกลุ่มการเงินการบริหารการผลิต(MRP)และยังให้ความช่วยเหลือในด้านการวางแผนกลยุทธ์การสร้างผลกำไรมากกว่าการจัดการเอกสารด้วยกระดาษและ Excel แล้วเรายังมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของลูกค้าอีกด้วย

EAM

Enterprise Asset Management

จัดการและรักษาทรัพย์สินขององค์กรอย่างเหมาะสม

ดูเพิ่มเติม

การจัดการอุปกรณ์และทรัพย์สินของอุตสาหกรรมการผลิตไม่ใช่เพียงแค่การจัดการค่าใช้จ่ายเท่านั้นทั้งที่เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างมากต่อการดำเนินธุรกิจแต่ในโรงงานจำนวนหลายที่กลับปล่อยให้ถูกจัดการแบบเดี่ยวการจัดการทรัพย์สินและอุปกรณ์ (EAM:Enterprise Asset Management) ของIFSเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น Best practice ในระดับโลกจากความรู้และประสบการณ์ในการจัดการอุปกรณ์และทรัพย์สิน์ที่ได้รับมาเป็นเวลากว่า30ปีเราจึงสามรถจัดการการบริหารจัดการวงจรสินทรัพย์(ALM: Asset Lifecycle Management)ได้ตั้งแต่การวางแผนการรักษาสินทรัพย์การกำจัดจนไปถึงการจัดการเมื่อเลิกกิจการโซลูชั่นของIFSนำเสนอฟังก์ชั่นอย่างแผนการสำรวจและบำรุงรักษาที่จำเป็นต่อการบำรุงรักษาที่เน้นความเชื่อถือได้และ Work order นอกจากนี้ยังสามารถรวมEAMโซลูชั่นเข้ากับการจัดการบุคคลการจัดการความเสี่ยงการจัดการบัญชีการจัดการการจัดหา

FSM

Field Service Management

การจัดการแหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องสร้างคุณค่าให้แก่การบริการ

ดูเพิ่มเติม

ในสภาพแวดล้อมธุรกิจในปัจจุบันที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัดในฐานะผู้ให้บริการการบำรุงรักษาและการตรวจสอบอุปกรณ์และสื่งอำนวยความสะดวกนั้นเห็นว่าการจัดการคนสิ่งของเวลาที่จำเป็นอย่างถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพิ่มประสิทธิภาพการบริการโดยการบริการอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการใช้ประโยชน์จากการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดหาสินค้าอย่างสูงสุดเพิ่มประสิทธิภาพการรับประกันดำเนินงานระบบสินค้าย้อนกลับแบบอัตโนมัติเพิ่มความพึงพอใจจากลูกค้าลดต้นทุนสินค้าคงคลังด้วยสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่หลากหลายซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นในธุรกิจการบริการโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงทีสุดในโลกอย่าง Field Service Management (FSM) ของ IFS นำเสนอเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนให้เห็นภาพข้อมูลการจัดการภาคสนามปรับกำหนดการอย่างเหมาะสมการางแผนทรัพยากรเครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่รองรับกับอุปกรณ์พกพาเท่านั้นแต่ยังวางแผนตามค่าเป้าหมายหรือค่าKPIการวางแผนบุคลากรระยะยาวและจัดสรรทรัพยากรหรือสถานการณ์จำลองต่างๆโดยใช้เครื่องมือจำลองได้ด้วย

Application Development

การพัฒนาต่อยอดระบบและการพัฒนาการบริการ

ที่ CHENGSI ด้วยประสบการณ์การติดตั้ง IFS มาเป็นเวลาหลายปีจึงสามารถพัฒนาต่อยอดระบบตามมาตรฐานของสินค้าของ IFS และติดตั้งERPที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าที่สุดได้นอกจากนี้เรายังผลักดันมาตรฐานของโมดูลระบบผ่านประสบการณ์การพัฒนาระบบที่หลากหลายในหลายอุตสาหกรรมหลายประเภทการใช้โมดูลที่ได้มาตรฐานทำให้สามารถรับประกันคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ลดค่าใช้จ่ายและทำงานได้รวดเร็วโครงสร้างระบบที่มีคุณภาพสูงและมีการซ่อมแซมต่ำเป็นจุดเด่นของการพัฒนาของ CHENGSI

กระบวนการการพัฒนา

มาตรฐานกระบวนการพัฒนา

Quality Objectives:Requirement Analysis, Requirement Analysis, Module Design Test Plan, Integrated Test, System Import ; Quality Assurance: Plan, System Design Test Plan, Coding Unit Test, System Test, Maintenance

โปรแกรมภาษาที่รองรับ

การรับการรับรองมาตรฐานISO9001/CMMI4เราให้คำมั่นต่อคุณภาพที่มั่นคง

 1. Java
 2. .Net(C#, VB, C++)
 3. HTML
 4. XML
 5. Delphi
 6. PHP
 7. PL SQL
 8. Unix Shell
 9. Cobol
 10. Centura
 11. iOS
 12. DB2
 13. Android App databese Oracle
 14. SQL Serve
 15. Postgres SQL
 16. My SQL OS Window
 17. AIX
 18. Red hat Cloud AWS

Operation Maintenance

การจัดการระบบบำรุงรักษาและบริการการดูแล

แน่นอนว่าระบบมีความสำคัญหลังการติดตั้งมากกว่าก่อนการติดตั้งเราใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิออกมาจึงเป็นครั้งแรกสำหรับการติดตั้งระบบที่มีประสิทธิภาพเราสนับสนุนลูกค้าด้วยการปฏิบัติตามกระบวนการอันเป็นมาตรฐานเพื่อการสนับสนุนการใช้งานการทำงานที่มีเสถียรภาพและการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งภายหลังการติดตั้งระบบก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปรับปรุงระบบได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแก้ไขระบบกฏหมายทั้งการจัดการการเปลี่ยนแปลงและการให้บริการรายวันล้วนใช้มาตรฐาน ITIL เพื่อการทำงานของระบบที่มั่นคงและเพื่อสนับสนุนแผน IT ของลูกค้า

ติดต่อเรา

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อติดต่อเรา พนักงานของเราจะติดต่อกลับภายใน 2-3วันทำการ จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในช่องทีมี※

 • จำเป็น

 • จำเป็น


 • จำเป็น


 • จำเป็น


 • จำเป็น


Dalian CHENGSI Tehcnology (Thailand) Co.,Ltd. (of which will be called 'company' in the
following contents) will manage the informations provided by users such as name, address,
mobile phone numbers, e-mail address, age, etc. (of which will be called 'personal
information' in the following contents)

1. Personal Information
The company will receive the personal information in some sections of this website.
In this case, user will have to accept our privacy policy and provide their
personal information in order to gain the access.

2. Personal Information Management
The company will securely manage user's personal information and will hold
responsible for secrecy and any consequences that may occur if the personal
informations were to leak to other sources. The company will not disclose
the personal information to third parties unless there is a request from
judicial affiliated organizations.

3. Personal Information Utilization
The company will use personal information within the range of purpose of
use indicated at the time of acquisition. In the case of entrusting the
handling of personal information to a third party, the company will have
to sign a contract with the said party, clarifying the responsibilities
while providing supervision for the safety management of personal information.

4. Sharing Personal Information with the Third Party
The company is prohibitted to share the personal information with
the third party except for these conditions; when there is consent
of the customer or a case involving personal information protection
law or other related laws regulations.

ข้อตกลงเรื่องการใช้ข้อมูลส่วนตัว  ※เนื้อหาต้องได้รับการพิจารณา

Address

Dalian CHENGSI Technology (Thailand) Co., Ltd.

32/33 อาคารชิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น12, ชั้น14, ถนน(อโศกมนตรี) สุขุมวิท21 แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ดูแผนที่บน Google Map
TOPへ戻る